De Kiem

De Kiem biedt gedifferentieerde hulp aan personen die problemen ervaren door het gebruik van drugs, alcohol of medicatie en aan hun omgeving.