Divergent

Mensen versterken op het werk, dat is de kernmissie van Divergent. Deze autonome organisatie binnen UGent richt zich hierbij evengoed op het individu, het team, de leidinggevende als op de organisatie.