Vormingplus WD

Vormingplus Waas-en-Dender is één van de 13 regionale volkshogescholen in Vlaanderen, erkend en gesubsidieerd door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.
Ze organiseren een waaier aan educatieve activiteiten die volwassenen persoonlijke, sociale en culturele competenties bijbrengen en de deelname aan de samenleving stimuleren.